Biển Đông: Phép thử với nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12, ngày 16.11.2020. Ảnh: BNG
Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12, ngày 16.11.2020. Ảnh: BNG
Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12, ngày 16.11.2020. Ảnh: BNG
Lên top