Bạc Liêu sẽ xử lý hàng loạt người đứng đầu để xảy ra các khu dân cư tự phát

Đại biểu La Văn Viễn chất vấn về trình trạng xây dựng các khu dân cư tự phát (ảnh Nhật Hồ)
Đại biểu La Văn Viễn chất vấn về trình trạng xây dựng các khu dân cư tự phát (ảnh Nhật Hồ)
Đại biểu La Văn Viễn chất vấn về trình trạng xây dựng các khu dân cư tự phát (ảnh Nhật Hồ)
Lên top