Tiếp tục vận hành 22 điểm bán hàng bình ổn giá của Công an TP.Đà Nẵng

Tiếp tục vận hành 22 điểm bán hàng của Công an TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Tiếp tục vận hành 22 điểm bán hàng của Công an TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Tiếp tục vận hành 22 điểm bán hàng của Công an TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top