Hà Nội chốt thủ tục, quy trình cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng

Các chốt kiểm soát được lập tại vùng 1. Ảnh: Tô Thế
Các chốt kiểm soát được lập tại vùng 1. Ảnh: Tô Thế
Các chốt kiểm soát được lập tại vùng 1. Ảnh: Tô Thế
Lên top