Ở vùng xanh bỗng chuyển đỏ, giấy đi đường QRCode Đà Nẵng mất hiệu lực

Ở vùng xanh bỗng chuyển đỏ, giấy đi đường QRCode Đà Nẵng sẽ mất hiệu lực. Ảnh minh hoạ: TT
Ở vùng xanh bỗng chuyển đỏ, giấy đi đường QRCode Đà Nẵng sẽ mất hiệu lực. Ảnh minh hoạ: TT
Ở vùng xanh bỗng chuyển đỏ, giấy đi đường QRCode Đà Nẵng sẽ mất hiệu lực. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top