Bất ngờ với bảng giá rau 0 đồng của Công an Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng bán rau o đồng cho bà con. Ảnh: TS
Công an Đà Nẵng bán rau o đồng cho bà con. Ảnh: TS
Công an Đà Nẵng bán rau o đồng cho bà con. Ảnh: TS
Lên top