Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em: Từng bước để học sinh trở lại trường

Cần triển khai tiêm vaccine cho học sinh một cách thận trọng, từng bước để trở lại trường học. Ảnh minh họa: Đức Đông
Cần triển khai tiêm vaccine cho học sinh một cách thận trọng, từng bước để trở lại trường học. Ảnh minh họa: Đức Đông
Cần triển khai tiêm vaccine cho học sinh một cách thận trọng, từng bước để trở lại trường học. Ảnh minh họa: Đức Đông
Lên top