Cho phép người đã tiêm vaccine tự do đi lại để phục hồi kinh tế

Tạo điều kiện cho người dân đi lại để phục hồi kinh tế Ảnh: LDO
Tạo điều kiện cho người dân đi lại để phục hồi kinh tế Ảnh: LDO
Tạo điều kiện cho người dân đi lại để phục hồi kinh tế Ảnh: LDO
Lên top