Hãy cho phép người đã tiêm vaccine tự do đi lại bằng xe cá nhân

Đến nay xe cá nhân vẫn chưa được tự do đi lại qua các địa phương Ảnh: LDO
Đến nay xe cá nhân vẫn chưa được tự do đi lại qua các địa phương Ảnh: LDO
Đến nay xe cá nhân vẫn chưa được tự do đi lại qua các địa phương Ảnh: LDO
Lên top