Nhiều người đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có giấy chứng nhận

Nhiều người đã tiêm vaccine nhưng chưa được cập nhật trên Sổ sức khoẻ điện tử. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Nhiều người đã tiêm vaccine nhưng chưa được cập nhật trên Sổ sức khoẻ điện tử. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Nhiều người đã tiêm vaccine nhưng chưa được cập nhật trên Sổ sức khoẻ điện tử. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc
Lên top