Thuỷ đoàn Cục CSGT vận chuyển người, lương thực lên Rào Trăng

Tổ công tác Thuỷ đoàn 1 Cục CSGT phối hợp các lực lượng đưa người và lương thực lên khu sạt lở ở Rào Trăng 3. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Tổ công tác Thuỷ đoàn 1 Cục CSGT phối hợp các lực lượng đưa người và lương thực lên khu sạt lở ở Rào Trăng 3. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Tổ công tác Thuỷ đoàn 1 Cục CSGT phối hợp các lực lượng đưa người và lương thực lên khu sạt lở ở Rào Trăng 3. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Lên top