Thông đường 71 bằng mọi giá để tìm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 15 thi thể bị vùi lấp. Ảnh: Hoàng Quân
Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 15 thi thể bị vùi lấp. Ảnh: Hoàng Quân
Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 15 thi thể bị vùi lấp. Ảnh: Hoàng Quân
Lên top