Huy động thêm 500 người tìm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Thiếu tướng Hà Thọ Bình (giữa) trực tiệp vào hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 để chỉ đạo cứ hộ. Ảnh: Thái Bình
Thiếu tướng Hà Thọ Bình (giữa) trực tiệp vào hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 để chỉ đạo cứ hộ. Ảnh: Thái Bình
Thiếu tướng Hà Thọ Bình (giữa) trực tiệp vào hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 để chỉ đạo cứ hộ. Ảnh: Thái Bình
Lên top