Thông báo tin buồn và chương trình lễ tang 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh

Những ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và đoàn cán bộ cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh từ clip.
Những ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và đoàn cán bộ cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh từ clip.
Những ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và đoàn cán bộ cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh từ clip.
Lên top