Cuộc sống công nhân bên trong thủy điện Rào Trăng 3

Công nhân sinh hoạt trong lán trại trước khi thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở. Ảnh: CTV
Công nhân sinh hoạt trong lán trại trước khi thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở. Ảnh: CTV
Công nhân sinh hoạt trong lán trại trước khi thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở. Ảnh: CTV
Lên top