Lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn ở Huế sẽ tổ chức ngày 18.10

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa. Ảnh: Hữu Long
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa. Ảnh: Hữu Long
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa. Ảnh: Hữu Long
Lên top