Thời gian tổ chức Lễ truy điệu 13 liệt sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3

Các lực lượng tham gia công tác an ninh trong công tác tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Tùng Giang.
Các lực lượng tham gia công tác an ninh trong công tác tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Tùng Giang.
Các lực lượng tham gia công tác an ninh trong công tác tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top