Lễ viếng 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Trạm kiểm lâm 67:

Sự hy sinh dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ để lại tấm gương sáng

Nước mắt quân nhân đã rơi trong lễ viếng. Ảnh: Tùng Giang
Nước mắt quân nhân đã rơi trong lễ viếng. Ảnh: Tùng Giang
Nước mắt quân nhân đã rơi trong lễ viếng. Ảnh: Tùng Giang
Lên top