Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

Ảnh Tùng Giang.
Ảnh Tùng Giang.
Ảnh Tùng Giang.
Lên top