Thời tiết tại miền Trung diễn biến rất xấu: Cơ quan Khí tượng Thủy văn gửi thông tin khẩn tới Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM