Dự báo thời tiết 1.11: Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão đi vào biển Đông

Vị trí và hướng đi của 2 áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của 2 áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF