Thiếu nước, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long

Tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long từ nay đến hết mùa khô vẫn rất phức tạp. Ảnh: Trần Lưu
Tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long từ nay đến hết mùa khô vẫn rất phức tạp. Ảnh: Trần Lưu
Tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long từ nay đến hết mùa khô vẫn rất phức tạp. Ảnh: Trần Lưu
Lên top