Long An: Hàng ngàn hộ nông dân “đánh cược” với xâm nhập mặn

Lúa Đông - Xuân năm 2019 - 2020 ở Long An bị thệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: K.Q
Lúa Đông - Xuân năm 2019 - 2020 ở Long An bị thệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: K.Q
Lúa Đông - Xuân năm 2019 - 2020 ở Long An bị thệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: K.Q
Lên top