Ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt năm 2021

Xâm nhập mặn dự báo sẽ diễn ra khốc liệt tại ĐBSCL trong mùa khô năm nay. Ảnh: Trần Lưu
Xâm nhập mặn dự báo sẽ diễn ra khốc liệt tại ĐBSCL trong mùa khô năm nay. Ảnh: Trần Lưu
Xâm nhập mặn dự báo sẽ diễn ra khốc liệt tại ĐBSCL trong mùa khô năm nay. Ảnh: Trần Lưu
Lên top