Kiên Giang: Xâm nhập mặn tăng cao, hơn 1.200ha lúa bị thiệt hại

Lúa đông xuân muộn của bà con trên 1 số địa bàn tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại do hạn, mặn. Ảnh: PV
Lúa đông xuân muộn của bà con trên 1 số địa bàn tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại do hạn, mặn. Ảnh: PV
Lúa đông xuân muộn của bà con trên 1 số địa bàn tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại do hạn, mặn. Ảnh: PV
Lên top