LĐLĐ Thanh Hoá hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ từ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: T.L
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ từ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: T.L
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận ủng hộ từ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Lên top