Vĩnh Phúc: Kết thúc thời gian thực hiện cách ly xã hội TP. Vĩnh Yên

TP. Vĩnh Yên những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Nguyễn Việt.
TP. Vĩnh Yên những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Nguyễn Việt.
TP. Vĩnh Yên những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Nguyễn Việt.
Lên top