LĐLĐ Thanh Hoá: Nhiều kết quả cụ thể từ việc học tập, làm theo gương Bác

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức sáng 14.5. Ảnh: X.H
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức sáng 14.5. Ảnh: X.H
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức sáng 14.5. Ảnh: X.H
Lên top