Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh tra Chính phủ lập đoàn kiểm tra xác minh đơn tố cáo ông Nguyễn Minh Mẫn trong vụ thanh tra ĐHQG Hà Nội

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: LĐO
Ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: LĐO