Người phát ngôn Thanh tra Chính phủ nói gì về cuộc họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn?

Ông Nguyễn Minh Mẫn trong buổi họp báo cá nhân. Ảnh: Lao Động.
Ông Nguyễn Minh Mẫn trong buổi họp báo cá nhân. Ảnh: Lao Động.
Ông Nguyễn Minh Mẫn trong buổi họp báo cá nhân. Ảnh: Lao Động.
Lên top