Quyền Vụ trưởng Nguyễn Minh Mẫn khẳng định "không xin lỗi"

Ông Nguyễn Minh Mẫn.
Ông Nguyễn Minh Mẫn.