Quanh cuộc họp báo của ông Mẫn: “Cán bộ không được bảo thủ, sai phải nhận để sửa chữa”

Ông Trần Ngọc Vinh (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Trần Ngọc Vinh (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Trần Ngọc Vinh (Ảnh: Xuân Hải)
Lên top