Thanh Hóa: Hủy bắn pháo hoa tại một số điểm để phòng chống dịch COVID-19

Lên top