Hải Phòng chỉ bắn pháo hoa ở một điểm để phòng dịch COVID-19

Lên top