Hòa Bình: Tiến hành xét nghiệm tại khu dân cư có 2 ca nhiễm COVID - 19

Khu vực tổ 3 Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình nơi BN 1704 sinh sống. Ảnh: Vân Tiến
Khu vực tổ 3 Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình nơi BN 1704 sinh sống. Ảnh: Vân Tiến
Khu vực tổ 3 Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình nơi BN 1704 sinh sống. Ảnh: Vân Tiến
Lên top