Tạm dừng khai thác đường bay giữa TP.HCM đến Vinh và ngược lại

Từ 0 giờ ngày 2.7.2021 tạm dừng khai thác đường bay giữa TPHCM đến Vinh và ngược lại. Ảnh ĐT
Từ 0 giờ ngày 2.7.2021 tạm dừng khai thác đường bay giữa TPHCM đến Vinh và ngược lại. Ảnh ĐT
Từ 0 giờ ngày 2.7.2021 tạm dừng khai thác đường bay giữa TPHCM đến Vinh và ngược lại. Ảnh ĐT
Lên top