Phát huy lợi thế tổng thể các phương thức vận tải: Đừng để tự bơi, mạnh ai nấy làm

Hàng không Việt Nam phát triển vượt bậc trong 10 năm gần đây. Nguồn: VNA
Hàng không Việt Nam phát triển vượt bậc trong 10 năm gần đây. Nguồn: VNA
Hàng không Việt Nam phát triển vượt bậc trong 10 năm gần đây. Nguồn: VNA
Lên top