Ngoại trưởng Nhật Bản đề nghị trao đổi để sớm nối lại đường bay với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top