Quảng Bình đề nghị tạm dừng đường bay TP.HCM - Đồng Hới

Quảng Bình trước đó đã lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại sân bay Đồng Hới. Ảnh: LPL
Quảng Bình trước đó đã lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại sân bay Đồng Hới. Ảnh: LPL
Quảng Bình trước đó đã lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại sân bay Đồng Hới. Ảnh: LPL
Lên top