Rừng tự nhiên tại Việt Nam: Lâm tặc phá 1, địa phương cho phá gấp… 9 lần!

Chiếm phần lớn tới hơn 40% trong tổng diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam là rừng tái sinh. Ảnh: N.Văn
Chiếm phần lớn tới hơn 40% trong tổng diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam là rừng tái sinh. Ảnh: N.Văn
Chiếm phần lớn tới hơn 40% trong tổng diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam là rừng tái sinh. Ảnh: N.Văn
Lên top