Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Rừng tự nhiên tăng 1,3 triệu ha trong 30 năm

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: TTBC
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: TTBC
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: TTBC
Lên top