Một tỉnh mất đến 8.500 ha rừng: Con số đẹp mà để làm gì?!

Cảnh lâm tặc tàn phá một cánh rừng ở Lâm Đồng hồi đầu năm 2020. Ảnh: Hải Bình/LĐ
Cảnh lâm tặc tàn phá một cánh rừng ở Lâm Đồng hồi đầu năm 2020. Ảnh: Hải Bình/LĐ
Cảnh lâm tặc tàn phá một cánh rừng ở Lâm Đồng hồi đầu năm 2020. Ảnh: Hải Bình/LĐ
Lên top