Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Mất rừng là do có những tư duy sai trái

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: TTBC
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: TTBC
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: TTBC
Lên top