Đắk Nông phải "chạy nước rút" để trồng mới hơn 9.000 ha rừng

Cán bộ Vườn Quốc gia Tà Đùng của tỉnh Đắk Nông trồng rừng. ẢNH: BẢO LÂM
Cán bộ Vườn Quốc gia Tà Đùng của tỉnh Đắk Nông trồng rừng. ẢNH: BẢO LÂM
Cán bộ Vườn Quốc gia Tà Đùng của tỉnh Đắk Nông trồng rừng. ẢNH: BẢO LÂM
Lên top