Phát hiện lợn mắc dịch người dân vây kín lò mổ yêu cầu kiểm tra

Người dân tập trung phát giác lợn bị dịch bệnh tại Cơ sở giết mổ tập trung ở xã Gia Phố.
Người dân tập trung phát giác lợn bị dịch bệnh tại Cơ sở giết mổ tập trung ở xã Gia Phố.
Người dân tập trung phát giác lợn bị dịch bệnh tại Cơ sở giết mổ tập trung ở xã Gia Phố.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top