Nước sông ở Quảng Trị chuyển màu và có mùi, cá rô phi cũng chết

Cá chết ở trên sông Hiếu. Ảnh: HT.
Cá chết ở trên sông Hiếu. Ảnh: HT.
Cá chết ở trên sông Hiếu. Ảnh: HT.
Lên top