Cả tấn xác cá chết nổi trên sông Cần Thơ

Cả tấn xác cá chết nổi trên sông Cần Thơ. Ảnh: D.X
Cả tấn xác cá chết nổi trên sông Cần Thơ. Ảnh: D.X
Cả tấn xác cá chết nổi trên sông Cần Thơ. Ảnh: D.X
Lên top