Sông Đà cạn nước, gần 35 tấn cá chết trắng lồng

Hàng chục tấn cá lồng tại huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ đã chết do nước sông Đà chạm đáy. Ảnh: BPT.
Hàng chục tấn cá lồng tại huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ đã chết do nước sông Đà chạm đáy. Ảnh: BPT.
Hàng chục tấn cá lồng tại huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ đã chết do nước sông Đà chạm đáy. Ảnh: BPT.
Lên top