Vụ 120 tấn cá chết ở Hải Dương: Công bố nguyên nhân

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Huy - một trong những hộ thiệt hại nặng nề nhất trong vụ cá chết, ước tính thiệt hại gần 60 tấn cá các loại, khoảng 3 tỉ đồng. Ảnh: Tùng Giang.
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Huy - một trong những hộ thiệt hại nặng nề nhất trong vụ cá chết, ước tính thiệt hại gần 60 tấn cá các loại, khoảng 3 tỉ đồng. Ảnh: Tùng Giang.
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Huy - một trong những hộ thiệt hại nặng nề nhất trong vụ cá chết, ước tính thiệt hại gần 60 tấn cá các loại, khoảng 3 tỉ đồng. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top