Quảng Trị: Cá chết bất thường ở cạnh Khu Công nghiệp Quán Ngang

Cá chết ở cạnh Khu Công nghiệp Quán Ngang. Ảnh: HC.
Cá chết ở cạnh Khu Công nghiệp Quán Ngang. Ảnh: HC.
Cá chết ở cạnh Khu Công nghiệp Quán Ngang. Ảnh: HC.
Lên top